سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احسان عزیزی – شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران
سجاد افشاری –
رضا حیدری –
محمدعلی بیات –

چکیده:
مدیریت زیست محیطی و دفع پسابهای حاصله ازفراورش نفت خام درواحدهای نمکزدایی چالشی جدی در صنعت نفت به شمار میرود روشهای متعددی برای دفع و مدیریت این نوع پسابها وجود دارد راهکارمتداول درصنعت نفت تزریق مجدد پساب به چاه ها می باشد زیرا علاوه بررفع مشکل زیست محیطی باعث حفظ فشارمخزن و افزایش برداشت نیز میگردد پساب خروجی واحدهای نمکزدایی حاوی مقدارزیادی املاح رسوبات و ذرات معلق می باشد که تمایل زیادی برای رسوبگذاری درون لوله ها و سازند دارند و باعث خوردگی لوله ها و تجهیزات درون چاهی نیز می گردند لذا این پساب ها قبل ازتزریق باید تاحدامکان تصفیه گردند دراین مطالعه روشهای مختلف تصفیه پساب بررسی گردیده است سپس جهت مشخص شدن ضرورت تصفیه صحیح این پساب ها رسوبات تشکیل شده درپساب خروجی یکی ازواحدهای نمکزدایی جنوب غربی ایران شبیه سازی گردیده و حساسیت تشکیل آنها نسبت به دما وف شارمورد بررسی قرارگرفته است همچنین نحوه توزیع و اسیب این پساب ها و رسوبات احتمالی درسازندهای همگن و ناهمگن توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD شبیه سازی گردیده است درپایان نیز راه کارهایی برای به حداقل رساندن این مشکلات ارایه گردیده است