سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

در این مقاله به بررسی روشهای پیشگیری از حوادث و اتفاقات و نقش افراد حادثه ساز نقش قوانین و دسـتورالعملها در طراحی و فاکتورهای انسانی، عملیات ، مستندات و تأیید محصول می پردازیم سپس به نقش قطعـات و تجهیـزات در پیشگیری از حوادث، نقش تعمیر و نگهداری قطعات و تجهیزات، نقش سازمان مورد نیاز و تعیین وظایف و اختیـارات مجری پرداخته و در انتها به پیشگیری و کنترل از حوادث با توجه به شرایط، امکانات، فرصتها و … پرداخته است .