مقاله روشي جديد در بازشناسايي خودکار اهداف متحرک زميني با استفاده از رادارهاي مراقبت زميني پالس داپلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه 1 تا 7 منتشر شده است.
نام: روشي جديد در بازشناسايي خودکار اهداف متحرک زميني با استفاده از رادارهاي مراقبت زميني پالس داپلر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسي و طبقه بندي خودکار اهداف
مقاله تبديل چيرپلت
مقاله رادار
مقاله گشتاورهاي زرنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امين داور حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشي جديد به منظور بازشناسايي خودکار اهداف متحرک زميني و طبقه بندي آنها به گروههاي انسان،‌ خودرو و حيوان با استفاده از رادارهاي پالس داپلر مراقبت زميني، در اين مقاله پيشنهاد شده است. تبديل چيرپلت، به عنوان روشي جهت تقسيم بندي و تحليل نقشه زمان – فرکانس، مدنظر قرار گرفته است. سپس گشتاورهاي زرنيک از نقشه زمان – فرکانس به دست آمده به عنوان ويژگي، استخراج شده اند و به الگوريتم نزديکترين همسايه آموزش داده شده اند. مقاله حاضر، روشي جديد در تحليل چند دقتي و طبقه بندي سيگنالهاي غيرايستا را در شرايط نويزي و کلاتري فراهم مي آورد. الگوريتم ارايه شده، ‌روي داده هاي واقعي تست و اجرا گرديده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که روش ارايه شده،‌ نسبت به تغيير سرعت و جهت حرکت اهداف مستقل مي باشد.