مقاله روشي نو براي حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از ساختار مبتني بر الگوريتم وقفي با ورودي برش يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه 25 تا 39 منتشر شده است.
نام: روشي نو براي حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از ساختار مبتني بر الگوريتم وقفي با ورودي برش يافته
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژواک آکوستيکي استريو
مقاله فيلتر وفقي
مقاله سرعت همگرايي
مقاله عدم انطباق
مقاله همبستگي متقابل
مقاله برش مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بكراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي زاد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف پژواک آکوستيکي استريو يکي از زمينه هاي در حال گسترش در عرصه سيستمهاي ارتباط گفتاري و چندرسانه اي مي باشد. در يک حذف کننده پژواک آکوستيکي استريو که در سيستم ارتباطي استريو بکار مي رود، وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنالهاي ورودي دو به دو کانال مشکل پايين بودن سرعت همگرايي وزنهاي فيلترهاي وفقي را بدنبال دارد. در مقاله حاضر الگوريتمي براي کاهش همبستگي متقابل سيگنالهاي ورودي به فيلترهاي وفقي ارايه شده است که از شيوه خاصي از برش سيگنال استفاده مي کند. الگوريتم پيشنهاد شده داراي قابليت انعطاف در تعيين سطح برش مطلوب، با توجه به موقعيت فرد گوينده نسبت به ميکروفونها در بخش فرستنده مي باشد. نتايج شبيه سازي ها نشان دهنده بهبود عملکرد فيلترهاي وفقي به لحاظ سرعت همگرايي وزنها در کاربرد حذف پژواک آکوستيکي استريو مي باشد.