سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرزایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی دولتشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ترکیب چندین طبقه بندی کننده برای بهبود نتیجه طبقه بندی یک روش شناخته شده در شناسایی الگو است. اخیرا تلاش شده است از این تکنیک در بهبود خروجی خوشه بندی نیز استفاده شود. متاسفانه تمام روشهای ترکیب خوشه بندی ارائه شده تا بهامروز بر روی ترکیب خوشه بندهای مسطح کار می کنند و بر روی ترکیب خوشه بندهای سلسله مراتبی تحقیقی انجام نشده است. حال آنکه روشهای خوشه بندی سلسله مراتبی در بسیاری از زمینه ها نسبت به روشهای غیر سلسله مراتبی ارجحیت دارند، به عنوان مثال هنگامی که تعداد واقعی خوشه ها از ابتدا مشخص نباشد یا هر گاه نیاز باشد علاوه بر رابطه بین اشیا رابطه بین خوشه ها را نیز به دست آوریم روشهای سلسله مراتبی اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. در این مقاله روشی برای ترکیب خوشه بندی های سلسله مراتبی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که خوشه بندی سلسله مراتبی ایجاد شده از ترکیب چندین خوشه بندی سلسله مراتبی صحت بالاتری از خوشه بندی ایجاد شده از ترکیب چندین خوشه بندی مسطح و یا یک مرتبه اجرای الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی روی داده اولیه دارند.