سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده صنایع
کامران شهانقی –
امیر یوسفلی –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای حل مدل PLP با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی ارائه می شود. این روش بر مبنای فاصله فازی بین دو متغیر فازی می باشد. در مدل پیشنهادی با تبدیل مدل PLP به یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی ، جواب های بهینه یا نزدیک به بهینه برای مسئله مورد نظر ارائه می شود. بدین منظور ، در ابتدا یک سطح فازی قابل قبول برای تابع هدف محاسبه می شود ، سپس با استفاده از مفاهیم رتبه بندی اعداد فازی و تصمیم گیری فازی ، مدل جدید را ارائه می کنیم