سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عبداله پوری – عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

وارسی پردازنده ها را می توان به دو روش انجام داد: روش شبیه سازی و روش رسمی. روش شبیه سازی یک اثبات کلی نیست چرا که فقط به ازای ورودیهای امتحان شده به ما ضمانت درستی طراحی را می دهد. استفاده از روشهای رسمی به دلیل کلیت و اثبات ریاضی صحت عملکرد، درچند سال اخیر بسیار متداول شده است. این روش به شیوه های مختلف اعمال می شود. یکی از متداولترین این شیوه ها، روش model checking است که دارای حالت خودکاری بیشتر است. در این مقاله، ابتدا روشهای وارسی رسمی پردازنده هایابر عددی رابررسی کرده و سپس روش جدیدی مبتنی بر model checkingمعرفی نموده، پردازنده DLX با دو خط لوله را با این روش وارسی خواهیم کرد.