سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده فردوسی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد –

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تشخیص چشمها در تصاویر ارائه شده است. در مرحله نخست با استفاده از تبدیل موجک دو بعدی در سطوح مختلف و عمل باینری کردن جزئیات تصویر چهره را بدست می آوریم. نواحی چشمها در تصویر شامل جزییات قابل توجهی می باشد که ما از این ویژگی برای تشخیص چشمها استفاده می کنیم. روش پیشنهاد شده برای استخراج جزئیات تصویر مقاوم به شرایط نورپردازی صحنه می باشد. با تشخیص مرزهای عمودی و افقی چهره، این ناحیه از بقیه تصویر جدا می شود. تصویر حاصل در این مرحله شامل کلیاتی از ابروها، چشم ها، بینی و دهان است. در این مرحله محتمل ترین منطقه برای وجود چشم ها با استفاده از رابطه موقعیت هندسی بینی ، ابرو و چشمها پیدا می شود. در آخرین مرحله با استفاده از ویژگی روشنایی مردمک در تصاویر محل دقیق مردمک ها در ناحیه چشم مشخص می گردد. روش پیشنهادی را بر روی تصاویر جمع آوری شده از بانکهای اطلاعا تی مختلف اعمال نموده ، نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش ارائه شده نسبت شرایط نورپردازی ، وجود اشیائی نظیر عینک و چرخش متعارف سر مقاوم می باشد.