سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران
مهدی اله بخشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران

چکیده:

یکی از مناس بترین معیارهای ارزیابی وضعیت عایق ژنراتور است. در حال حاضر اندازه گیری میزان تخلیه جزئی(PD) مرسوم ترین روش انداز هگیری تخلیه جزئی اندازه گیری دامنه سیگنال تخلیه جزئی و فاز رخداد مربوط به آن می باشد که از این دو پارامتر الگوهای متعددی جهت ارزیابی وضعیت عایق ارائه گردیده است. در این مقاله یک روش جدید انداز هگیری تخلیه جزئی مطرح شده است. در این روش کل سیگنال دریافتی از حسگرها در ابتدا نویززدائی گردیده و پس از آن پالسهای موجود تشخیص داد هشده و هر پالس تخلیه جزئی به صورت جداگانه همراه با ویژگیهای متعدد آن ذخیره می گردد. در این تحقیق نشان داده شده است که این روشعلاوه بر مزیتهای سیستمهای مرسوم قابلیتهای بیشتری از قبیل توانایی تفکیک پالسهای تخلیه جزئی از منابع مختلف و پالسهای مربوط به سیستم تحریک را داراست. سیستم سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با چنین روشی نیز در این پروژه طراحی و ساخته شده است که از قابلیتهای منحصر بفردی مانند تبدیل سیگنالهای الکتریکی به نوری با هدف کاهش نویزپذیری برخوردار است.