سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا زابلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تشخیص و تطبیق اشکال موجود در تصاویر ارائه می گردد. در این روش که در محدوده روشهای ساختاری مبتنی بر اسکلت شکل قرار دارد، تابعی تحت عنوان تابع سرعت، برگرفته از مشتق تابع شعاع معرفی شده و مقادیر آن برای نقاط مختلف روی اسکلت بویژه کمانهای اسکلتی محاسبه می شود. در این حالت، هر کمان اسکلتی به برداری ازمقادیر تابع سرعت تبدیل می وشد. سپس یک ساختار درختی از اسکلت با توجه به نقاط انشعاب آن استخراج شده بطوریکه هر شاخه از این درخت متناظر با یک بردار مقادیر تابع سرعت خواهد بود. در نهایت مقایسه و تطبیق این بردارها در سحط جزئی و مقایسه درختان در سطح کلی و محاسبه اختلاف آنها با استفاده از تکنیک برنامه نویسی پویا، مقدار فاصله و شباهت اشکال را تعیین می نماید. این فاصله به عنوان یک معیار جهت تشخیص و بازیابی اشکال مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایشات بر روی پایگاه داده ای از تصاویر باینری و درحضور تبدیلات مختلف انجام شده و نتایج بدست آمده حاکی از کارایی و نرخ تشخیص بالای روش ارائه شده می باشد.