سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
صغری ناظمی تاج الدین – دانشجوس کارشناسی ارشد گروه هوش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
مقاله روشی مبتنی بر آشوب برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه فراهم کرده است. NSGA-II یک الگوریتم بهینه سازی مشهور در حوزه بهینه سازی چند هدفه است، ایجاد تنوع در ناحیه پارتو بهینه یکی از ملزومات در MOP هاست که این الگوریتم در این مورد دارای کاستی هاییست. در الگوریتم ممتیک (MCMA) ارائه شئه الگوریتم NSGA-II به عنوان الگوریتم جستجوی سراسری و الگوریتم محلی آشوب برای بهبود اعضا و تولید نسل هایی با تنوع جمعیت بیشتر استفاده شده است روش روی توابع تست این حوزه اعمال شده و نتایج هم از لحاظ سرعت پیشروی به سمت پارتو بهینه و هم از لحاظ معیارهای همگرایی و گسرتش، بهبود قابل توجهی یافته اند، و در اغلب موارد MCMA کارایی بالایی از خود نشان داده است.