سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانشاهلو – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی نو به منظور طراحی فیلتر LC خروجی برای اینورتر PWM منبع ولتاژ سه فاز با قابلیت تغذیه بارهای غیر خطی ارائه گردیده است. در این روش ابتدا عبارات تحلیلی هارمونیکهای ولتاژ فاز خروجی وجریان بار در حوزه زمان و بر حسب پارامترهای سیستم نظیر مقادیر سلف و خازن، اندیس مدولاسیون و فرکانس کلید زنی استخراج می گردند . سپس با استفاده از تحلیل حوزه فرکانس تابع تبدیل حلقه بسته چند ورودی تک خروجی برای ولتاژ خروجی فاز فیلتر بر حسب جریان بار و ولتاژ ورودی فیلتر بر حسب پارامترهای سیستم و ثابت زمانی سیستم کنترل کننده بدست می آید.آنگاه به کمینه سازی تابع هدفتوان راکتیو فیلتر و انتخاب مناسب فرکانس قطع فیلتر به قسمی که قادر به کاهش دامنه هارمونیک ها به مقدار مطلوب باشد مقادیر سلف و خازن فیلتر و فرکانس کلید زنی بدست می آیند. تحلیل وشبیه سازی، عملکرد مناسب فیلتر طراحی شده بر اساس روش پیشنهادی راحتی در بارهای غیر خطی تائید می نماید.