سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برق-قدرت دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

بهرهگیری از واحدهای تولید پراکنده به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از این واحدها به سیستم توزیع اتصال یافته اند. جزیرهای شدن یا قطع شبکه اصلی در صورتی روی میدهد که به واسطه برخی دلایل، تامین توان از شبکه اصلی قطع گردد، در حالی که واحد تولید پراکنده همچنان به تغذیه سیستم توزیع ادامه می دهد. از آنجا که جزیره ای شدن اثرات منفی در حفاظت و عملکرد سیستم توزیع دارد، ایجاد جزیره باید بطور موثری تشخیص داده شده و واحد تولید پراکنده از سیستم توزیع جدا گردد . در صورتی که بعد از شکل گیری جزیره نامتعادلی توان (اکتیو یا راکتیو) در جزیره قابل توجه باشد، ایجاد جزیره به آسانی و با اندازه گیری پارامترهایی نظیرفرکانس و ولتاژ قابل تشخیص است . اما در صورت کوچک بودن نامتعادلی توان، تشخیص قطع شبکه اصل ی با روشهای متعارف دشوار است . در این مقاله یک روش اکتیو جدید جهت استفاده در واحدهای تولید پراکنده سنکرون پیشنهاد شده است . روش پیشنهادی هیچگونه اثر منفی در عملکرد عادی سیستم در شرایط وصل شبکه نداشته و می تواند قطع شبکه اصلی را در شرایطی که نامتعادلی توان ه ا کوچک هستند، بدرستی و در زمان کوتاه تشخیص دهد . نتایج شبیه – سازی بر روی شبکه نمونه، کارآمدی روش پیشنهادی را نشان میدهد.