سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا بخشی –
حسین پناهی –

چکیده:

روش های متفاوتی برای محاسبه پتانسیل های حل پذیر معادله شرودینگر با جرم موثر وابسته به مکان بکار گرفته می شود. در این جا روش جبر لی و بویژه جبر (1،1) su برای عمومی ترین شکل معادله شرودینگر در یک بعد با جرم موثر وابسته به مکان ارائه شده است. سپس نتایج حاصل از این روش با پتانسیل های حل پذیری که از مطابقت با سیستم جرم ثابت حاصل شده است، مقایسه می گردد. بنا براین می توان نشان داد که نتایج یکسانی برای پتانسیل های حل پذیری که به توابع خاص نسبت داده می شود، به دست می آید.