سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعیم فرخ نیا – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدحمید فتحی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
رضا نورزیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حامد قانع – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

نیاز به بهبود عملکرد جبران ساز ایستای موازی شبکه توزیع برای بهبود کیفیت توان به طور فزاینده ای ،(DSTATCOM) احساس می شود . بدین منظور، در این مقاله، روش کنترل غیر خطی بر مبنای خطی سازی دقیق از طریق فیدبک، بهبود داده می شود . در این روش کنترلیMIMO و علاوه بر جبران Vdc، ولتاژ خازن برخلاف روش های معمول به طور مستقیم ،iq کنترل و تثبیت می شود، که نتایج آن، تثبیت ایده -آل ولتاژ خازن در مقدار مرجع، امک ان کنترل کردن تک تک خازن ها به طور مستقل در اینورترهای چندسطحی و حذف تنها کنترل در سیستم کنترلی است. در این روش، امکان PI کننده میسر می شود . KI و Kp گسترش نقطه کار، بدون تغییر مقادیر شاخص ،Ia ،id ،iq ، منحنی های مربوط به ولتاژ خازن برای دو ،(δ) مدولاسیون و اختلاف فاز و لتاژ اینورتر و شبکه روش سنتی و جدید ارائه و مقایسه می شوند . در کنار بهبود چشمگیر روش کنترلی جدید، نواقصی هم مشاهده می شود که به عنوان ادامه کار در پژوهش های بعدی با استفاده از کنترل بهینه قابل بررسی و رفع است . دو دسته از پارامترهای شبکه توزیع به عنوان نمونه، انتخاب و تست می گردند . برای شبیه سازی از روش مدل گیری متوسط استفاده می شود . نرم افزار R2007b/SIMULINK -MATLAB بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بدست آمده، کارآمدی این روش را نشان می دهند.