سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد حاتمی – استادیار پژوهشی ، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی – پژ
محمد ادیب قپانوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاو

چکیده:

امروزه از مین های دریایی به صورتی گسترده برای مقاصد داعی، تهاجمی و یا حفاظتی از مناطق دریایی استفاده می گردد. با پیشرفت تکنولوژی مین های دریایی، اکنون از آنها به عنوان بازدارنده ای جدی در مقابل شناورهای سطحی و زیر سطحی استفاده می شود. نحوه حمل و تحویل مین های دریایی به محدوده مورد نظر به عنوان یک پارامتر مهم بر روی میدان مین ایجادشده تاثیر می گذارد. امروزه از وسایل مختلف اعم از کشتی ها، هواپیماها، هلی کوپترها و … برای حمل و کارگذاری مینهای دریایی استفاده می گردد که هر یک مزایاو معایب مخصوص به خود را دارد. عواملی چون پنهان کاری ، دقت مین گذاری، قیمت تمام شده، در انتخاب وسیله حمل و کارگذاری مین تاثیر دارند. برای مثال، در علمیات مین گذاری تدافعی در آبهای خودی که دشمن بر انجا نظارت ندارد، پنهان کاری زیاد اهمیتی نداشته و در صورت داشتن زمان کافی برای مین گذاری مناطق مورد نظر بهتر است که از کشتی های سطحی استفاده شود. حال اگر نیاز به عملیات مین گذاری بهصورت گسترده در این مناطق است، استفاده از کشتیهای سطحی و مخصوص مین گذاری به لحاظ اینکه می توانند مینهای زیادی را یکجا حمل کنند، به صرفه و اقتصادی تر است. در این مقاله به معرفی و بررسی روشهای رایج در حمل و کارگذاریهای مینهای دریایی پرداخته شده است و در نهایت روش جدیدی برای تحویل مین های دریایی ابداع شدهاست. مطالعات مربوطه نشان می دهد که این روش نسبت به دیگر روشها مقرون به صرفه و ایمن تر است و کاملاً تازگی دارد.