سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانی پیله ور جاوید – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اینمقاله، یک روش دقیق برایتخمین هزینه های ناشی از قطع برق مشترکان شبکه های توزیع ارایه می شود . اندازه هزینه های ناشی از قطع برق به پارامترهای زیادی بستگی دارد. در این مقاله خواهیم دید که این هزینه ها به ساعت، روز و فصل وقوع قطع برق وابسته بوده، بهشدت تحت تاثیر مدت زمان خاموشی قرار می گیرد. برای محاسبه دقیق هزینه های ناشی از قطع برق، به اطلاعاتی چون چگونگی آرایش مشترکان در شبکه مورد ظنر، منحنی ها دیماند بار در نقطه بارهای مختلف، توابع ضرر مشترکان و … نیاز است. در این مقاله اثر پارامترهای تاثیر گذار بر هزینه های ناشی از قطع برق و چگونگی دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای انجا اینگونه تحلیلها، مورد بحث و بررسی قرار میگرد. روش و برنامه معرفی شده در این مطالعه، در بخشی از یک شبکه توزیع آزمایشگاهی اجرا می گردد.