سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
شیروان محمدیانی – کارشناس ارشد هوش مصنوعی، آغ سردشت
سید جواد سید مهدوی چابک – دکتری تخصصی کامپیوتر، خراسان رضوی مشهد

چکیده:
در مسایل زیادی قابلیت اطمینان شبکه مورد توجه قرار گرفته است. محاسبه دقیق قابلیت اطمینان حتی در شبکه های ساده نیز مسئله سخت و دشواری است. روشهای دقیق قبلی حجم محاسبات بالا و پیچیدگی الگوریتم و زمان اجرای بالا دارند. در بسیاری از موارد تخمین نزدیک به جواب دقیق در صورتی که زمان و پیچیدگی محاسباتی و الگوریتمی پایین داشته باشد مورد توجه است. برای مثال در طراحی های اولیه شبکه ها و یا در مسایل بهینه سازی قابلیت اطمینان. در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های شبکه مبتنی بر تجزیه سلسله مراتبی بیان شده است که دارای دقت بالاتر و حجم محاسبات کم تر و پیچیدگی الگوریتم و زمان اجرای پایین تر نسبت به روش های موجود می باشد. روش پیشنهادی یک راه حل جدید و با درصد خطای قابل قبول را ارائه می دهد که در مسائل بسیاری کاربرد فراوان دارد. متد اصلی این روش استفاده از تبدیلات سلسله مراتبی در ساده سازی مسایل قابلیت اطمینان است. به اینصورت که با یک سری محدودیت ها و قوانین مشخص شده شبکه کلی را به تعدادی زیر شبکه تقسیم کرده، مقدار دقیق قابلیت اطمینان زیر شبکه ها محاسبه شده و شبکه دوباره با تبدیل هر زیر شبکه به یک گره دارای قابلیت اطمینان بازسازی کرده و این روند تا رسیدن شبکه به یک نود ادامه می یابد. نتایج بدست آمده بااین روش بر روی داده های موجود دارای 157% خطا بوده که در مقایسه با 255% خطای روش درخت مینیمال دارای دقت بسیار عالی تر می باشد.