سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا کهنسال – دانشجوی دکتری مهندسی دریا – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
حسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا جدی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی – دانشگاه صن

چکیده:

بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پلنینگ بسیار پیچیده بوده و مسائل زیادی در این زمینه هنوز بصورت لاینحل باقی مانده یا جوابهای ارائه شده دقت لازم را ندارند . بسیاری از نتایج قابل تأمل و قابل اتکا در این مورد همان روابط تجربی است که در دهه های گذشته ارائه شده اند . استفاده از روشهای عددی میتواند به بسیاری از سؤالات پاسخ داده و رفتار هیدرودینامیکی این شناورها را پیش بینی کند . البته در انجام اینگونه مطالعات عددی مشکلات زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند . در این مطالعه صفحه پلنینگ توسط تعدادی المان فشاری که شدت آنها در هر المان ثابت است مدل شده و با استفاده از شرط مرزی سطح آزاد و شرط کاتا، شدت فشار مجهول بدست می آید . مطالعات قبلی نشان می دهد که هنگامیکه روش توزیع فشار ثابت استفاده می شود، تعداد باتکها باید کمتر از 5 یا 6 باشد وگرنه توزیع فشار محاسبه شده شروع به نوسان و حتی واگرایی می کند . در این روش اگر ماتریس ضرایب تأثیر با دقت بیشتری تعیین شوند، از نوسان توزیع فشار محاسبه شده اجتناب می شود . بعلاوه در این روش می توان بدون بروز هیچ مشکلی از تعداد باتکهای بیشتری نیز استفاده نمود .