سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب الدین معتمدی موسوی – کارشناس ارشد- دانشگاه یزد، دانشکده مکانیک
علیرضا شفیعی – استاد-دانشگاه یزد، دانشکده مکانیک

چکیده:

روش فاقد المان گلرکین ١ که بر پایه درونیابیهای حداقل مربعات متحرک ایجاد شده برای حل مسائل دینامیکی بکار گرفته شده است. این روش تنها نیازمند اطلاعات گرهای بوده و به ارتباط المانی متکی نمیباشد. در این مقاله اثر بار دینامیکی بر روی یک میله الاستیککاملا پلاستیک ٢ بررسی و نتایج بدست آمده از روش فاقد المان گلرکین با نتایج حاصل از روش المان محدود مقایسه شده است.