سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان قائمی – دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد تهامی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

علیرغم آنکه زمان زیادی از اختراع ماشین سوئیچ رلوکتانسی یا ماشین با رلوکتانس متغیر می گذرد . بهره برداری کاربری از آن تا حدود یک دهه پیش به علت وابستگی آن به کلید های الکترونیک قدرت صورت نپذیرفته بود. با پیشرفت الکترونیک قدرت و کاهش قیمتها برتریهای بسیار است ماشین مانند قیمت بسیار پایین در تولید انبوه، استحکام و توانایی کامپیوتر ردر سرعت و دمای بالا و مانند آن. توجه روز افزون پژوهشگران را به سوی خود جلب نمود. یکی از اصلیترین چالشها در زمینه بکار گیری این ماشین، ارائه مدل مناسب جهت استفاده در شبیه سازیها وطراحی کنترلر می باشد. همچنین دانستن زمان مناسب جهت انجام کموتاسیون و یا برق کردن فاز درهر سرعت و شرایط کاری نیز مساله دیگری است که در به کارگیری این ماشین مطرح گردیدهاست. در این مقاله برای برطرف کردن هر یک از مسائل راه حل ساده و مناسبی پیشنهاد گردیده است.