سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علیرضا علیشاهی – دانشکده علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی نفت
محسن نادری –

چکیده:
باکاهش روزافزون دسترسی به منابع نفت رایج منابع نفت سنگین جهان با ذخیره ای درحدود 6تریلیون بشکه مهمترین منبع انرژی درقرن 21 محسوب خواهد شد درگذشته کاهش قیمت نفت و هزینه بالای برداشت نفت سنگین تولید کنندگان را به توسعه میادین نفت سبک و بهره برداری ازاین منابع وادار می کرد اما افزایش تدریجی قیمت نفت و روند رو به کاهش هزینه های اکتشافی و ازطرف دیگر توسعه میادین نفت سنگین تولید کنندگان نفت را به فعالیت دراین حوزه ترغیب خواهد کرد دراین مقاله سعی شده روشهای مختلف تولید ازمخازن نفت سنگین و فوق سنگین را مورد بررسی قرار دهیم که بیشتر روی روشهای گرمایی اعم ازاحتراق درجا تزریق بخار تزریق آب داغ گرمایش الکتریکی و مغناطیسی تحریک چرخه ایبخار بازیافت ثقلی توسط بخار کارشده .