سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ندا فلاح نژاد مجرد – دانشجوی دوره دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای در استاندارد سازی سازمان میادین م
علی عفتی – دکترای حرفه ای دامپزشکی، معاون بهداشت و کنترل ک یفیت سازمان میادین میوه و تره بار فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران
مریم سبزرو – دکترای حرفه ای پزشکی، مدیربهداشت محیط و طب کار سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران
لیلا مهری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد گرمسار و کارشناس ا ستاندارد سا زی تجهیزات سازمان میادین میوه و تره با

چکیده:
مگسها گروهی از دوبالان و متعلق به زیر راسته سیکلورافا هستند که با لارو آنها اصطلاحاً Maggot گفته می شود. مگسها از لحاط انتقال مکانیکی بیماریها، ا یجاد بیماری میاز، انتقال بیماری خواب و گزش، خونخواری و ایجاد تحریکات پوستی و التهاب موضعی حایز ا همیت پزشکی و بهداشتی هستند. مطالعات میدانی در 15 میدان، 124 بازار و 45 بازار محله ای در بهار 1393، با استفاده از روشهای غیر شیمیایی و شیمیایی انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درصد آلودگی به مگسها 29/24% در سطح میادین و بازارهای سازمان بوده است.