سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سحر نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد حسین ندیمی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
ابهام نام در رکوردهای مقاله شناسی مسئله ای پیچیده است که بر کیفیت سرویس و جمع آوری داده علمی در کتابخانه های دیجیتال و سیستم های مشابه تاثیر می گذارد. همچنین باعث کاهش کارایی در بازیابی اطلاعات و جستجوی وب می گردد. چالش های برخورد با ابهام نام نویسنده منجر به چندین روش ابهام زدایی شده است. بطور کلی روشهای پیشنهاد شده معمولا رکوردهای مقاله شناسی نویسنده مشابه را با پیدا کردن برخی شباهت ها در میان آنها گروه بندی می کنند یا تلاش می کنند که آنها را بطور مستقیم به نویسنده های مورد انتظار اختصاص دهند. هر دو رویکرد ممکن است از تکنینک های با ناظر یا بدون ناظر استفاده کنند. دراین مقاله، یک دسته بندی جدید برای انواع روش های ابهام زدایی نام ارائه میدهیم و سپس به بیان برخی از روشها در هر کدام از طبقه بندی ابهام زدایی نام نویسنده می پردازیم.