سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
امید تبریزی –
فاطمه حسینی –
هاتف پیروز –

چکیده:
مهمترین نقشهء مساجد قبل از سلجوقی ایران،الگوی شبستانی است.این الگوهمچنین در مساجد آناتولی قبل از سلجوقی نیز حاکم بوده.شاید دلیل عمدهء این که الگوی شبستانی در مساجد اولیهء ایران و آناتولی وجود داشته،نداشتن هرگونه پیش زمینه از دین اسلام و فضای عبادت در این دین نوظهور بوده،بنابراین اولین نقشهء مسجد که همان مسجد مدینه باشد به عنوان الگوی سایر کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفت. اما رفته رفته هرتمدنی سعی در تغییر این الگو با استفاده از طرحهای معماری پیش از اسلام خود داشته و از طرح معابد و فضاهای مقدس خود در طرح مساجد استفاده کردهو تغییرات لازم را اعمال کرد .نوشتهء حاضر ابتدا سیر تحول معماری مساجدرا در ایران و آناتولی به اختصار بیان می کند،سپس از عوامل موثر بر طرح این مساجد سخن گفته و در انتها برخی تفاوتهای این مساجد را بر می شمرد