مقاله رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 101 تا 126 منتشر شده است.
نام: رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ترافيك
مقاله جامعه شناسي ترافيك
مقاله فرهنگ
مقاله الگوهاي رفتار اجتماعي
مقاله فناوري
مقاله آموزش
مقاله ضمانت اجرا
مقاله نهادهاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحماني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده ملكي اصحاب
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسان تا اندازه زيادي نسبت به مهندسان، تمايزهاي آشكاري ميان مقاصد رفتار انسان ها و نتايج ناخواسته اي که رفتارمان به بار مي آورد قايل مي شوند. ممکن است مقاصدي که براي رسيدن به آنها فعاليت مي کنيم با نتايجي که به وجود مي آيند تفاوت فراواني داشته باشد. ما از اين راه مي توانيم چيزهاي زيادي درباره رفتارهاي عقلاني و حساب شده انسان ها، جوامع و فرهنگ آنها بفهميم. به اين معنا كه فرهنگ و الگوهاي رفتار اجتماعي مي توانند تا اندازه زيادي؛ طرح هاي دقيق، عقلاني و كارآمد مهندسان ترافيك را تحت تاثير خود قرار دهند.
برخي جامعه شناسان بر اين باورند كه امور انساني بيشتر با کنش هاي غيرمنطقي و نامعقول هدايت مي شوند، و نه با کنش هاي منطقي و عقلاني، يعني آن چه كه مهندسان مي انديشند و عمل مي كنند. با اين وصف انسان ها غالبا سخت گرايش به «منطقي جلوه دادن» رفتارشان دارند. بنابراين براي رسيدن به درکي از رفتارهاي ترافيكي مردم، لزوما هميشه طراح و مهندس زبردستي بودن کافي نيست، بلکه برخي مواقع برعكس عامي بودن کارآمدتر است. ساده ترين استدلال اين گزارش آن است که طرح هاي ترافيكي ارايه شده از سوي مهندسان، قرار است براي افراد عامي، معمولي و غيرآموزش ديده به اجرا گذارده شود و نه براي مهندسان و افراد آموزش ديده. از اين رو براي فهم ميزان سادگي و پيچيدگي طرح هاي ترافيكي بايستي يك مهندس خود را به جاي افراد عادي جامعه (که قرار است طرح براي آنها به اجرا گذاشته شود) قرار داده، زواياي آشكار و پنهان طرح را از چشمان آنها ببيند.
ساختار مقاله حاضر بدين صورت است كه ابتدا اهميت نگاه اجتماعي و فرهنگي به ترافيك بازگو شده، نفوذ متغيرهاي اجتماعي بر آن همراه با ملاحظات اجتماعي و فرهنگي به جاي ملاحظات مهندسي شرح داده مي شود. سپس نقش الگوهاي رفتار اجتماعي در فرآيند اجراي طرح هاي مهندسي ترافيك بررسي مي شود. در ادامه موضوع وام گيري فناوري و ماشين از جوامع و فرهنگ هاي ديگر، اشتباهات رايج اين وام گيري ها و بالاخره دركي سطحي داشتن از فناوري هاي حمل و نقلي، همراه با مثال ها و مصاديقي از كشورهاي مختلف توضيح داده مي شود. در پايان به اثرات متقابل فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي با ترافيك و مهندسي ترافيك تاکيد شده است.