مقاله رويكردي طبقه بندي شده به حوزه اخلاق اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 50 تا 66 منتشر شده است.
نام: رويكردي طبقه بندي شده به حوزه اخلاق اطلاعات
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق اطلاعات
مقاله اخلاق توصيفي
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله اخلاق فلسفي
مقاله اخلاق رايانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقه الاسلامي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اين مقاله در چارچوب نظريه اخلاق اطلاعات به تعبير لوسيانو فلوريدي و به عنوان حوزه توسعه يافته اي از اخلاق رايانه ارايه مي گردد و به ضرورت طبقه بندي مسايل اخلاقي مطرح در حوزه اخلاق اطلاعات پرداخته و رويكردي روش مندانه در تحليل هر طبقه از اين مسايل عرضه مي نمايد. فلوريدي در نظريه توسعه يافته اخلاق اطلاعات، استدلال مي كند كه قلمرو اخلاق رايانه بايستي به مراتب بيش از دربرگيرندگي موجودات انساني، فعاليت ها، تمايلات و خصوصيات آنان گسترش داده شود. وي اخلاق اطلاعات توسعه يافته را به منزله اخلاقي كلان طرح مي نمايد و بر آن است تا در تمامي موقعيت هاي اخلاقي، كاربست پذير باشد.
روش كار: ابتدا با نگاهي مساله محور به معرفي برخي از مسايل اخلاقي شاخص در عصر اطلاعات پرداخته و روند تكامل و توسعه حوزه اخلاق رايانه به حوزه اخلاق اطلاعات مورد تصديق قرار مي گيرد. در خصوص معرفي تفصيلي اخلاق اطلاعات و تبيين هر طبقه از مسايل مطرح در آن، به طور كلي به معرفي چهار رهيافت بنيادين ممكن به علم اخلاق (اخلاق فلسفي، اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي، و اخلاق كاربردي) پرداخته مي شود، سپس اخلاق اطلاعات به مثابه حوزه بررسي مسايل اخلاقي متاثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات تلقي شده و چنين مسائلي از رهيافت اخلاق كاربردي در سه ديدگاه متمايز (اخلاق اطلاعات از ديدگاه هاي اخلاق فلسفي، اخلاق حرفه اي و اخلاق توصيفي) به همراه موضوعات شاخص و مثال هايي ارايه و معرفي مي شود.
نتيجه گيري: با ارايه جدولي، ديدگاه هاي مذكور در اخلاق اطلاعات، طبقه بندي و رشته هاي تخصصي مورد مشاركت، زمينه هاي موضوعي شاخص و روش تحليل موضوعات مرتبط با هر طبقه از مسايل مذكور بر اساس رهيافت هاي ممكن به علم اخلاق به طور خلاصه گردآوري، تبيين و ارايه مي شود.