مقاله رويکردهاي نوين ايستاري و رفتاري در آموزه ها و مطالعات ترويج کشاورزي و توسعه روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روستا و توسعه از صفحه 115 تا 136 منتشر شده است.
نام: رويکردهاي نوين ايستاري و رفتاري در آموزه ها و مطالعات ترويج کشاورزي و توسعه روستايي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج کشاورزي
مقاله رفتار کشاورزان
مقاله نگرش کشاورزان
مقاله آموزش کشاورزي
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سير تکاملي رهيافت هاي مختلف توسعه روستايي و کشاورزي، نمايانگر نقش موثر کشاورزان و افراد محلي در حل مسايل و اتخاذ تصميم هاي اساسي است. تغيير رويکرد اين رهيافت ها از علم محوري محض به مشارکت محوري و نيز رد اين فرضيه که کشاورزان عامل محدودکننده توسعه اند، تاييدي است بر اهميت نقش کشاورزان و افراد محلي در دستيابي به توسعه. در اين راستا، توسعه همه جانبه، تنها به بعد سخت افزاري محدود نمي شود، بلکه بعد نرم افزاري نيز که از ايستارها و رفتارهاي کشاورزان و افراد محلي جدا نيست، داراي اهميت خاصي است. در اين مقاله نقش و اهميت ايستار و رفتار، رابطه آنها با يکديگر، و کاربرد آنها در مطالعات ترويج کشاورزي و توسعه روستايي به روش کتابخانه اي بررسي شده است. زيرا شناخت صحيح از نوع ايستار و رفتار کشاورزان در موقعيت هاي مختلف، مي تواند به طراحي و برنامه ريزي بهتر و کاراتر پروژه هاي توسعه منجر شود، به طوري که اين پروژه ها بيشترين انطباق را با نيازها و مشکلات موجود در بخش روستايي و کشاورزي داشته باشند.