سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فیروزه رامشخواه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پیشرفت سریع سیستم های مخابراتی در جهان و ابداع روش ها و با استفاده اندازه گیری فازوری سنکرون به کمکPMU تحول عظیمی در پایش و کنترل ،از سیگنال همزمانیGPS شبکه های گسترده و به هم پیوسته قدرت ایجاد کرده است . رشد این تک نولوژی هنوز هم با شتاب قابل ملاحظه ای ادامه دارد، بطوریکه در آینده نزدیک سیستم سریع کنترل هماهنگ شبکه که قادر به محدود سازی دامنه اغتشاشات وارده و ممانعت از بروز ناپایدار ی ها است، بطور قطع جایگزین روش های معمول و کم اثر کنترل محلی و امکانات محدود برای ایجاد سیستم های سیستمهای فعلیSCADA/EMS فراگیر کنترل زمان واقعی وهمچنین کنترلهای کندتری نظیر کنترل ثانویه ولتاژ در شبکه های قدرت خواهد شد . در ای ن مقاله، ضمن تشریح ساختار سیستم های پایش و کنترل فراگیر، بر ضرورت توجه هر چه سریعتر مسئولین، برنامه ریزان و محققین به ایجاد چنین زیرساختی در صنعت برق کشورمان پرداخته شده است.