سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین مهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمد خادم زاده – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
بابک شیرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله روشی مکاشفه ای ارائه گردید ه است که می تواند عملیات نگاشت هسته های IP بر روی یک شبکه بر تراشه متعارف را بصورت خودکار انجام داده و مسیریابی بهینه ای میان هسته های نگاشت یافته ایجاد نماید بگونه ای که میزان مصرف انرژی بر روی لینکهای ارتباطی شبکه برتراشه کمینه گردد. این الگوریتم با یکی از روشهای الگوریتم ژنتیک که در این مقاله آن را سناریو 2 می نامیم مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی 19/93% بهبود نسبت به روش الگوریتم ژنتیک نشان را می دهد.