مقاله ريزش پذيري، پرس پذيري٬ انحلال و سختي سيستم هاي liquisolid پيروكسيكام تهيه شده از ميکروکريستالين سلولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 361 تا 374 منتشر شده است.
نام: ريزش پذيري، پرس پذيري٬ انحلال و سختي سيستم هاي liquisolid پيروكسيكام تهيه شده از ميکروکريستالين سلولز
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مايع به جامد
مقاله پيروكسيكام
مقاله سلولز ميكروكريستالين
مقاله سرعت انحلال
مقاله ريزش پذيري
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نخودچي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تكنيك مايع به جامد يك روش جديد و قابل اعتماد براي افزايش محلوليت داروهاي كم محلول مي باشد. از محدوديت هاي اين تكنيك جريان و پرس پذيري كم سيستم هاي مايع به جامد مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير گريدهاي مختلف آويسل بر ريزش پذيري و پرس پذيري و انحلال سيستم هاي مايع به جامد مي باشد.
روشها: به همين منظور فرمولاسيون هاي مختلفي تهيه شد كه در آن از گريدهاي مختلف آويسل (ميکروکريستالين سلولز) به عنوان حامل و از پروپيلن گليگول، سيليكا و سديم استارچ گليكولات به ترتيب به عنوان حلال غير فرار، ماده پوشاننده و متلاشي كننده استفاده شد. جريان پذيري، فرسايش، سختي و سرعت انحلال فرمولاسيون هاي تهيه شده مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين تاثير گذشت زمان بر خواص مورد اشاره بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در بين گريد هاي مورد بررسي آويسل، فرمولاسيون حاوي آويسل PH 101 و 102 داراي پروفايل انحلال بهتري بودند. قرصهاي سخت تري با استفاده از ميكروكريستالين سلولز PH 101 و 200  بدست آمد. فرمولاسيونهايي كه داراي سلولز ميكروكريستالين PH 101 بودند جريان پذيري بهتري را از خود نشان دادند.همچنين اين فرمولاسيونها داراي فرسايش قابل قبولي بودند. گذشت زمان تاثيري بر روي سختي و انحلال قرصهاي مايع به جامد نداشت.
نتيجه گيري: بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه آويسل PH 101 حامل مناسبي براي تهيه سيستمهاي مايع به جامد مي باشد چرا كه داراي ريزش پذيري، فرسايش، سختي و انحلال قابل قبول مي باشد.