سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی کلبوسی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید احمدمحرابی – دکتری متالورژی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آز
مهرداد عباسی – دکتری متالورژی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آز
محمد اسماعیلیان – دکتری متالورژی و عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

دراین تحقیق ، قطعات Ti-6Al-4V ابتدا درکوره القایی تحت خلاء و حفاظت گاز آرگون و داخل بوته گرافیتی ذوب شده و سپس به درون دونوع قالب مختلف سرامیکی زیرکنی و گرافیتی ریخته گری شدند. قطعات ریخته شده ، از نظر کیفیت سطحی بررسی شده و آنالیز XRD (به روش پودری) روی آنها انجام شد . همچنین ، تحلیل ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و سختی سنجی راکول جهت تعیین میزان سختی نمونه ها مورد استفاده قرار گرفتند . سپس نمونه ها جهت بهبود میزان سختی و مقاومت به سایش ، عملیات حرارتی شدند . عملیات حرارتی ، شامل آنیل نمونه ها در دماهای 900 و 1060 درجه سانتیگراد و سپس سرد کردن در مجاورت هوا و آب بود . پس از عملیات حرارتی مجدداً نمونه – ها تحت بررسیهای ریزساختاری و سختی سنجی قرار گرفتند . نمونه ای که در قالب گرافیتی ریخته گری شد ، دارای کیفیت سطحی مناسب بوده و عملیات حرارتی در دمای c°1060 و کوئنچ در آب منجربه بیشترین میزان سختی گردید