سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مهرنهاد – دانشگاه یزد، دانشکده فنی مهندسی، یزد
زهرا دهقانی – دانشگاه یزد، دانشکده علوم، یزد

چکیده:

در این مطالعه به بررسی وضعیت تورمپذیری خاک شهر اردکان با استفاده از روشهای زمین شناسی مهندسی پرداخته شد. در این روش منطقه مورد نظر با استفاده از تصاویر ماهوارهای، نقشههای زمین شناسی ناحیه و مطالعات قبلی صورت گرفته از نظر بافت، نوع املاح، آثار وشواهد سطحی پدیده تورم، وضعیت اقلیمی و مورفولوژیکی موثر بر پدیده تورم مورد مطالعه قرار گرفت، و در نهایت مناطقی که از نظر کیفی احتمال وجود پتانسیل تورم در آنها بیشتر بود شناسایی شد . بر این اساس سمت غرب شهر اردکان به عنوان مناطقی با پتانسیل تورم بیشتر معرفی شدند. نتایج این مطالعه برروی نقشه شهر اردکان نمایش داده شدهاست.