مقاله زاهد، صوفي، عارف، ولي (ويژگي ها و تمايزها) (بر اساس متون ادبي و عرفاني فارسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 75 تا 101 منتشر شده است.
نام: زاهد، صوفي، عارف، ولي (ويژگي ها و تمايزها) (بر اساس متون ادبي و عرفاني فارسي)
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوف
مقاله عرفان
مقاله زاهد
مقاله صوفي
مقاله عارف
مقاله ولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري نيا باقر
جناب آقای / سرکار خانم: پوردرگاهي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره واژگان و اصطلاحات موجود در متون تصوف و عرفان اسلامي با دو مشكل اساسي روبه رو هستيم: (1 كثرت و تنوع تعاريف ارايه شده از سوي عرفا و محققان، به سبب اختلاف در درك و دريافت آنها از اين اصطلاحات؛ (2 تغيير و تحولات معنايي هر يك از اين واژگان و اصطلاحات در طي تطور و تكامل تصوف و عرفان اسلامي. اين دو موضوع در مورد اصطلاحات «زاهد»، «صوفي»،‌ «عارف» و «ولي» نيز صادق است. در اين مقاله سعي شده است تا مراجعه به متون عرفاني معتبر و استخراج شواهد لازم و كافي، اولا: واژگان و اصطلاحات «ولي»، «صوفي» و «عارف» از جهت تحولات معنايي در طول تاريخ تصوف اسلامي بررسي شود؛ ثانيا: ديدگاه هاي مختلف در مورد تفاوت هاي «زاهد» با «صوفي و عارف» و «صوفي» با «عارف» و «عارف» با «ولي» طرح و تحليل شود.