مقاله زبان نمادين از ديدگاه پل تيليش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 1 تا 26 منتشر شده است.
نام: زبان نمادين از ديدگاه پل تيليش
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پل تيليش
مقاله زبان نمادين
مقاله نمادهاي ديني
مقاله بازنمايي
مقاله سلب و ايجاب
مقاله بهره مندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايلخاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي اسفهلان سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پل تيليش (1965-1886) متکيم مسيحي آلماني-آمريکايي است که زبان دين را نمادين مي داند. به اين معنا که حوزه دين سرشار از نمادهاي ديني است. اين نماد ها داراي ويژگي هايي هستند که آنها را براي بيان آموزه ها و مقاصد ديني توانمند مي سازد. از جمله ويژگي هاي نمادها بازنمايي است که همچون نشانه ها به امري وراي خود اشاره مي نمايند. اما نمادها (بر خلاف نشانه ها که اموري قراردادي و اختياري هستند) اموري هستند که از ناخودآگاه جمعي انسان ناشي شده اند واز قدرت و معناي متعالي امر نمادين بهره مند هستند.نمادهاي ديني در قالب هاي مختلف، مانند اشيا و اشخاص و رويدادهاي طبيعي ظهور مي کنند وتنها قابليت آنها براي موقعيت ديني است که به آنها معناي نمادين مي بخشد. بنابراين نماد ديني بايد در معناي متناهي نفي گردد تا معناي اصيل آن در اشاره به امر متعالي اثبات گردد.