سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
منصور نوش فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
رضا جاویدان – دکترای مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء فارس
محمد حسین یکتایی – دکترای مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:
گریدهای محاسباتی موضوعی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از آن بکارگیری قدرت محاسباتی منابع بیکاری می باشد که در مکان های مختلف تحت سیاست ها و شرایط امنیتی متفاوت توزیع شده اند. بنابراین یکی از چالش های پیش روی این تکنولوژی مساله امنیت کارها و منابع محاسباتی است. کار توزیع شده در منابع محاسباتی ممکن است بخاطر بعضی آلودگی ها یا بدافزار ها با مشکل مواجه شود، پس در هنگام زمانبندی می بایستی ریسک ها و سطوح امنیتی پیاده سازی شده منابع محاسباتی توسط مالکان برای اجرای کارها مورد سنجش قرار گرفته و براساس خواسته های امنتی درخواست شده کاربران، زمانبندی صورت گیرد که در الگوریتم های زمانبندی پیشین از این موضوع چشم پوشی می شده که باعث اتلاف زمان و سربار را در پی دارد. در این مقاله زمانبند آگاه از امنیت با ترکیب الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری پیشنهاد شده است که زمان اتمام کل کارها، نسبت به روش های گذشته نظیر الگوریتم Min-Min و الگوریتم ژنتیک نتایج بهینه تری بدست آورده و علاوه بر این باعث کاهش سربار ناشی از عدم رعایت شرایط امنیتی می شود.