سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز فتاحی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر بعلت کاربردی بودن آن در محیط های صنعتی و پیچیدگی مساله آن، یک مساله بسیار مورد توجه از نظر تولید کنندگان و محققین علوم بهینه سازی می باشد. یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار در سیستم های تولید، پویا بودن سیستم های تولید می باشد. در این تحقیق، مساله زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر با فرض پویا بودن محیط تولیدی یعنی ورود سفارشات جدید به سیستم در حین دوره زمانبندی، مورد بررسی قرار می گیرد.در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی مربوطه توسعه داده شده و سپس با توجه به پیچیدگی بالای مساله، یک الگوریتم تقریبی برپایه الگوریتم ژنتیک برای حل آن ارائه می گردد. باتوجه به معیارهای مختلف اثرگذار بر عملکرد زمانبندی مورد نظر، یک ساختار چندهدفه برای ارزیابی کیفیت جوابها مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد الگوریتم ارائه شده از طریق آزمایشات عددی با سایر روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات عددی، کارایی الگوریتم پیشنهادی در رسیدن به جواب های با کیفیت خوب را نشان می دهد