سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال – عضو هیات علمی گروه اقتصد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید طاهرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از مدل ( Mixed Integer Linear Programming (MILP به دنبال به دست آوردن برنامه تولیدی هستیم که هزینه های تولید کننده را حداقل می کند. این الگو با در نظر گرفتن تمام هزینه های مد نظر مدیر، مقادیر تولید محصولات مختلف را در هر روز از افق زمانی، ساعات لازم برای تولید هر محصول و موجودی انبار در انتهای هر روز را بر اساس میزان تقاضا، موجودی انبار برنامه ریزی شده و زمان لازم برای تغییر خط تولیدبه دست می آورد. نتایج به دست آمده در این الگو برنامه زمانی جامعی برای تولید در هر روز را به دست می دهد.