مقاله زيرساختهاي فرهنگي و آموزشي جامعه دانايي محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1384 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 126 تا 138 منتشر شده است.
نام: زيرساختهاي فرهنگي و آموزشي جامعه دانايي محور
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شبكه اي
مقاله جامعه اطلاعاتي
مقاله جامعه دانايي محور
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله زيرساختهاي فرهنگي
مقاله محتوا
مقاله آموزش
مقاله كاربردهاي الكترونيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي پور فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پازري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير پس از گذر از جامعه كشاورزي و صنعتي، با گسترش اينترنت و فناوريهاي نوين پردازش و تبادل اطلاعات، جهان به سوي جامعه اي گام برمي دارد كه در آن مفاهيمي همچون اطلاعات، دانش، دانايي و خرد نقش به سزايي بازي مي كند، جوامعي همچون جامعه شبكه اي (ايجاد ارتباط بين جوامع از طريق شبكه ها و حركت به سمت جهاني شدن)، جامعه اطلاعاتي (تمامي كارها بر مبناي اطلاعات، وجود نقش انسان در قالب فراگيري، رشد و به كارگيري اطلاعات) و نهايتا به جامعه دانايي محور يا فراصنعتي (وقوع كامل جهاني شدن و نقش انسان آگاه و توسعه يافته به عنوان محور تحولات و روابط اجتماعي و اقتصادي) كه در آنها لزوم توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازي و ارائه آموزشهاي مناسب امري اجتناب ناپذير خواهد بود و در صورت عدم ايجاد زيرساختهاي مناسب، توسعه و تعامل با دنياي پيشرفته ميسر نخواهد بود.
در اين مقاله در زمينه لزوم ارايه آموزشهاي مناسب، آماده سازي و به روزرساني منابع انساني، توليد علم و فناوري آن، محتواسازي، اطلاع رساني، فقر اطلاعاتي، کمبود منابع اطلاعاتي فارسي، محورهاي آتي پژوهش، فناوري اطلاعات و ارتباطات، چشم انداز آتي جهان ارايه شده در مجمع جهاني جامعه اطلاعاتي و اصول و استانداردهاي جهاني و بومي جامعه اطلاعاتي، دسترسي، كاربردهاي فناوري اطلاعات و تغيير الگوهاي زندگي، شغلي، اوقات فراغت، نظام آموزشي و داد و ستد مطالبي ارايه مي شود.