سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضوهیئت علمی وباشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

با توجه به خطرات جدی و زیان بار کادمیوم و همچنین سرطان زایی آن و بعلت حضور این فلز در آب ، هوا و خاک در این مقاله سعی برآن شده است . تا در ابتدا به معرفی فلز سنگین کادمیوم ،چگونگی ورود آن به منابع آبی و سپس به خطرات احتمالیش پرداخته شود . در تحقیقاتی که بروی تجمع کادمیوم انجام گرفته نشان داده شده است که آلوده شدن محیط زیست به عنصر کادمیوم در نواحی نزدیک به شهرهای صنعتی و کوره های ذوب فلزات امری جدی بیشمار می آید و در حال حاضر شواهدی دال بر اینکه کادمیوم بعنوان یک ماده سرطان زا و عامل ایجاد جنین های ناقص الخلقه به حساب می آید ، وجود دارد ضمن اینکه تاثیرات زیان آوری بر روی زندگی پرندگان و آبزیان می گذارد . این فلز به دو صورت انسان ساز و طبیعی وارد محیط می شودکه در گذشته میزان انسان ساز وارد بهمحیط بسیار بالاتر از نوع طبیعی آن بود . ولی امروزه در برابر کاهش چشمگیر پراکندگی ترکیبات انسان ساز نسبت به نوع طبیعی رو به رشد است .