سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم خلق احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی حسن پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی گلی زاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سید علی اصغر فتحی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بالتوری سبز ، Chrysoperla carnea یکی از دشمنان طبیعی مهم آفات درختان میوه و زراعی می باشد . این شکارگر گونه ای همه جازی بوده و در اکوسیستم های مختلف زراعی ، باغی، جنگلی و … حضور دارد. این حشره جزء شکارگرهای پلی فاژ محسوب شده و از طیف وسیعی از حشرات با بدن نرم نظیر شته ها، شپشک های بالا خانواده Coccoidea، زنجرک های خانواده Fulgoridae, Membracidae, Cercopidae ، سفید بالک ها، پسیل ها، تریپس ها، تخم و لارو سن اول تعداد زیادی از بالپولکداران و کنه های خانواده Tetranychidae تغذیه می کند (کارنارد و همکاران، ۱۹۸۴). زیست شناسی بالتوری سبز در تغذیه حشرات کامل از پنج رژیم غذایی مختلف شامل محلول آب عسل ، محلول آب عسل+ تخم مرغ ، محلول آب عسل+ گرده ذرت، محلول آب عسل+مخمر، محلول آب عسل + مخمر +گرده ذرت+ تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت. حشرات کامل روی غذای مصنوعی مورد نظر تغذیه شدند. زاداوری روزانه و بقای حشرات کامل تا زمان مرگ آخرین فرد ثبت شد. پارامترهای رشد جمعیت پایدار شکارگر در تغذیه حشره کامل از رژیم های غذایی مختلف با استفاده از روش کری (۱۹۹۳) محاسبه شد. تاثیر رژیم های غذایی روی برخی از ویژگی های زیستی حشرات کامل از جمله طول دوره نشو و نمای لاروی، شفیرگی، دوره های پیش از تخمریزی و تخمریزی طول عمر حشرات کامل نر و ماده ، نسبت جنسی و درصد تفریخ تخم ها بررسی شد. نتایج نشان داد که کمترین طول دوره نشو و نمای تخم (۰/۱۳ ±۴/۳ روز) ، دوره لاروی (۰/۲۱±۶/۹۲) ، شفیرگی (۰/۲۵±۶/۵۷ روز)، و طول دوره پیش از تخم ریزی (۰/۴۸±۳/۰۴ روز) و بیشترین طول دوره تخم ریزی (۱/۸۷±۳۴/۲۱ روز) ، طول عمر حشرات نر (۱/۵±۳۲/۰۸ روز) و ماده (۰/۸۹±۳۹/۷ روز) و نسبت جنسی ۰/۵۷ و درصد تفریخ ۶۵% و نرخ بقا ۷۲ درصد متعلق به حشرات تغذیه شده از رژیم محلول آب عسل+مخمر+گرده ذرت+ تخم مرغ بود . با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که رژیم غذایی آب عسل+مخمر+گرده ذرت+ تخم مرغ می تواند به عنوان یک رژیم غذایی مناسب برای تغذیه حشرات کامل بالتوری سبز مورد استفاده قرار گیرد.