سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هاشم کمالی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی، صندوق پستی ۴۸۸-۹۱۷۳۵ ، کد پستی
محمودرضا کریمی شهری – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی، صندوق پستی ۴۸۸-۹۱۷۳۵ ، کد پستی
امید باغچقی – مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

چکیده:
بررسی بیولوژی این حشره در شهر بجنورد در سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱صورت پذیرفت. این آفت تا کنون در ایران فقط از روی درختان چنار Platanus orentalis (platanaceae) شهر های بجنورد و اصفهان گزارش شده است. زمستانگذرانی آفت به صورت سنین مختلف لاروی در زیر پوست تنه درختان می باشد. ظهور حشرات کامل در دهه اول اردیبهشت اتفاق می افتد. تخمریزی به صورت انفرادی در شکاف تنه درختان صورت می پذیرد. لاروهای جوان از طریق شکاف های سطح تنه به بافت کامبیوم نفوذ و با ایجاد دالانهای متعدد از زیر پوست تغذیه می نمایند. لاروها هرگز وارد بافت مرده یا چوبی مرکزی درخت نمی شوند. خروج پروانه ها تا نیمه اول مهر ماه ادامه دارد. این آفت در سال دارای یک نسل در شرایط آب و هوایی بجنورد داشت.