سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مازیار جمشیدی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران، دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا فاتحی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران، دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدتقی عاملی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران، دانشکده برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

ساختار وسازمان راهبری شبکه تولید وانتقال مبتنی برساختاردیسپاچینگی ومتناسب با فلسفه بهره برداری ومدیریت شبکه می باشد . بین ساختار دیسپاچینگی و چگونگی بهره برداری ،همو اره هماهنگی وتناسب کاملی وجود دارد بطوریکه تغییر دریکی مستلزم تغییر دردیگری خواهدشد. هرنوع بحث و تصمیم گیری درمورد ساختار دیسپاچینگی کشور و انتخاب رهیافت کنترل متمرکز ، کنترل مبتنی بر ساختارهرمی ویا کنترل متکثر ومستقل علاوه بر نیازمندیهای مخابراتی و اطلاعاتی مستلزم تعیین رویه ها ی متناسب بهره برداری وبرنامه ریزی شبکه می باشد . گستردگی شبکه تحت پوشش که م تأثر از گستردگی جغرافیایی می باشد، وضعیت شبکه مخابراتی جهت انتقال داده ها در زمان حقیقی به مرکز و البته فلسفه بهره برداری ازجمله عواملی است که در انتخا ب گزینه های مختلف ساختار کنتر لی می تواند مورد بررسی قرارگیرد. دراین مقاله ساختار وسازمان بهره برداری و کنترلی شبکه ،مشکلات فعلی و چشم اندازآینده با توجه به مطالعات انجام شده در شاخه بهره برداری وکنترل ودیسپاچینگ طرح مطالعات جامع شبکه برق ایران به اجمال بررسی می شود