سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حسین خدنگی ماهرود – کارشناس ارشد مهندسی عمران و مدرس رشته اجرای ساختمان های بتنی دانشگاه

چکیده:
بدون تردید یکی از مهمترین چالشها و مباحث جنجال برانگیز سالهای اخیر در سرتاسر جهان ،مسئله انرژی و نحوه مصرف بهینه انرژی می باشد.به طور کلی روشهای متعددی برای حفظ ومدیریت منابع انرژی وجود دارد.معمول ترین روش برای حفظ منابع انرژی صرفه جویی می باشدکه از طریق فرهنگ سازی میسر است.یکی از ایده هایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است،استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید می باشد که به همین منظور در نظر گرفته شده اند.سیستم مدیریت مصرف انررژی ساختمان از این جمله اند.به واسطه پیشترفت تکنولوژی ، زندگی آدمی نسبت به گذشته تغییر شگرفی یافته است .در واقع ساختمان هوشمند در تعریف عام بنایی است که در آن از آخرین تکنولوژی ها استفاده شده باشد و در معنای دقیق تر بنای هوشمند بنایی است که کارایی و راندمان ساکنانش را افزایش داده و امکان مدیریت موثر را براساس مقتضیات خاص به کمترین هزینه فراهم کند .در این مقاله ضمن معرفی سیستم های مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ،مزایا و نحوه پیاده سازی ساختمان هوشمند مورد بررسی قرار می گیرد.