سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فلاح – استادیار دانشگاه اصفهان، دانکشده علوم، گروه لیزیک
حسین زابلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
حمیدرضا رهنما – کارشناس ارشد فیزیک، شرکت صنایع اپتیک اصفهان، بخش لایه های تک اپتکی
سمیرا پهلوان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیز

چکیده:

در این تحقیق جداسازی فازی در شیشه های اپتیکی طی یک فرآیند حرارتی ویژه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با حکاکی شیمیایی روی سطح شیشه ها در طول یک رژیم حرارتی، سطوح نابازتابنده با ضریب شکست متغیر ساخته شد. طیف بازتاب و عبور سطوح توسط طیف سنج دو پرتویی Shimatzu و آستانه آسیب لیزری نمونه ها توسط یک لیزر حالت جامد Dd:YAG در طول موج 1064 نانومتر اندازه گیری شد. یافته های پژوهشی نشان داد که بازتاب نمونه ها در گستره وسیع 400 تا 2000 نانومتر مقداری کمتر از 0/25% دارد. آستانه آسیب لیزری نمونه ها تقریباً 2/5 برابر پوشش های نابازتابنده لایه نازک قراردادی می باشد.