مقاله ساخت داينودهاي چند برابر کننده الکترون و تعيين ضريب جذب و تکثير آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 31 تا 39 منتشر شده است.
نام: ساخت داينودهاي چند برابر کننده الکترون و تعيين ضريب جذب و تکثير آن
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند برابر کننده الکترون
مقاله داينود
مقاله ضريب جذب
مقاله ضريب تکثير
مقاله لايه نازک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژييان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: چرخچي محمديه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فيض سيدمحمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار شکل هنديس داينودها و نحوه استقرار آنها در يک يا چند برابر کننده الکترون با استفاده از نقش کانوني کنندگي ميدان هاي الکتروستاتيکي براي الکترون ها مورد بررسي قرار گرفت. از آن جايي که جنس داينودها بخصوص تابع کار سطح گسيلنده آن در افزايش تعداد الکترونهاي برگشتي از هر داينود موثر است.
لذا داينودهاي فرم داده شده از آلومينيوم سخت را با لايه نازکي از MgO بخاطر تابع کار نسبتا پايين آن در خلا حدود 10-6torr پوشش داديم. لايه نشاني به چند روش، که در متن گزارش شده است، انجام پذيرفت.
ابتدا براي تعيين ضريب جذب سطح داينود نسبت جريان الکتريکي خروجي از هر داينود به جريان الکتريکي ورودي به آن را، بدون اعمال پتانسيل به آنها، به دست آورده و از يک کم کرده و حاصل را بر حسب ولتاژ استخراج  کننده رسم کرديم. با استفاده از اين نمودار ضريب جذب معادل 0.134 محاسبه شد. با رسم نمودار نسبت جريان خروجي از هر داينود به جريان ورودي به همان داينود بر حسب اختلاف پتانسيل استخراج کننده ضريب تکثير 3.7 براي اين داينود ها با پوشش MgO بدست آمد.