سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مزدک هاشم پور – گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
حکمت رضوی زاده –
حمیدرضا رضایی –
محمدتقی صالحی –

چکیده:

نانوپودر W–25 wt.% Cu از طریق هم رسوبی نمک های مس و تنگستن و به دنبال آن تکلیس و احیای هیدروژنی پودرهای اکسیدی فراهم گردید. هم رسوبی پودرهای اکسیدی سطح بالایی از همگنی را به همراه توزیعی یکنواخت سبب شد. در حین احیای هیدروژنی مخلوط اکسیدی کلسینه شده، ریزساختار ریز و همگن بدون رشد چشم گیر و یا تغییری مخرب در توزیع، تقریباً به همان شکل اولیه باقی ماند. پروسه احیا در این آزمایش، همراه با پدیده انتقال گاز شیمیایی در خصوص تنگستن است؛ پروسه ای سه مرحله ای است که در طول آن هیدراسیون، دی-اکسیداسیون، و احیای کامل اتفاق می افتد. در این روش فرآوری پودرهای با سایز ِ نانو که از طریق پروسه ای ترموشیمیایی حاصل می شود، پودرها سهم بزرگی از ریزدانگی و پراکنش یکنواخت خود را مدیون ماهیت پروسه ی CVT هستندکه نفوذ بهینه را در حین احیا، منتج به همگن ترین توزیع و ریزترین اندازه ممکن می بیند. بدین ترتیب پروسه ای بدیع برای فرآوری پودرهای نانو سایز با توانایی حفظ سایز ریز تا دماهای بالا با ویژگی های خاص نفوذی و تف جوشی پذیری بالاحاصل گشت