سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین خداپرست کازرونی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق فرآیند رسوبدهی الکتریکی در یک حمام تمیزکننده آلتراسونیک انجام شد. امواج آلتراسونیک علاوه بر نقشی که بر روی سینتیک واکنشهای الکتروشیمیایی دارد با ایجاد اثر کاویتاسیون و انرژی جنبشی ناشی از آن در مایع، جداکردن نانو ذرات رسوب مس از سطح کاتد را میسر می کند. علاوه بر این، در حضور ستیل تری متیل آمونیوم برمید (CTAB) و تترابوتیل آمونیوم برمید (TBAB) به عنوان عوامل فعال کننده سطحی، با پراکنده سازی ذرات و پایدارسازی کلوییدی از اکسید شدن و به هم چسبیدن ذرات جلوگیری به عمل آمد، به نحوی که نیم ساعت پس از ساخت نتیجه آنالیز توزیع اندازه ذرات با لیزر (LPSDA) متوسط اندازه ذرات را nm 60 نشان داد. آنالیز طیف نگاری فرابنفش- مرئی (UV-Visible spectrometry) کلویید حاصل، حضور نانوذرات مس را تایید کرد.