سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد میرمحمدصادقی – استادیار دانشکده راه اهن دانشگاه علم و صنعت
محسن انصاری – دستیار تحقیقاتی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله به ارائه نحوه اتوماسیون نمودن عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ایران پرداخته می شود. سالیانه بخش عمده ای از بودجه عمرانی سازمانهای ذیربط صرف تعمیر، بهسازی، حفظ و نگهداریخطوط ریل می شود. هر تکنولوژی که با کارهای نگهداری و تعمیر سر و کار داشته باشد تاثیر مثبتی در حصول درآمد ها دارد بطوریکه علاوه بر صرف جویی مستقیم روی نگهداری وسرمایه، صرفه جویی غیر مستقیم ناشی از افزایش ظرفیت و تاخیرات کمتر و رفاه و ایمنی سیر و حرکت قطارها را حاصل می شود. مدیریت صحیح نگهداری خط بدون اطلاع و شناخت عوامل و پارامترهای موثر در خرابی خط، روشهای کنترل کیفی و درنهایت انتخاب روش های نگهداری درست، میسر نیست و نیزا به نرم افزار و سامانه ای می باشد که بتواند نیازهای فوق را براورد ه سازد. هدف از این مقاله ارائه نحوه اتوماسیوننمودن عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ایران برای توسعه سامانه مدیریتی تعمیر و نگهداری ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا به معرفی نمونه های مشابه در جهان پرداخته شده سپس ساختار تعمیر و نگهداری در ایران بررسی و با توجه به آن به ساخت و توسعه نرم افزار عملیات تعمیر و نگهداری پرداخته می شود. در پایان قابلیت های نرم افزار و تاثیر آن درنحوه تعمیر و نگهداری خطوط ایران ارائه می گردد.