سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی دادفر – گروه صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده –
منوچهر وثوقی –

چکیده:

مااثر افزودن ذرات نانورس به پلی اتیلن سبک 1 رامورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور کوپلیمر اتیلن ونیل استات 2 به عنوان سازگار کننده بین این دو، مورد استفاده قرار گرفته است. فیلم های نانوکامپوزیتی با 3،0 و 5درصد وزنی نانورس و 5،0 و 10 درصد وزنی اتیلن وینیلاستات به روش حلالی تهیه شد. در این روش نانورس در دمای 80 درجه و به مدت 2 ساعت در زایلن (و یا تولوئن) پخش می شود. اینکار به منظور نفوذ مولکول های حلال به درون لایه های نانو رس انجام می شود. سپس پلی اتیلن سبک و اتیل ونیل استات به محلول اضافه شده و به مدت 3 ساعت در آن حل می شود. سپس محلول پلیمری داغ به دست آمده درون قالب شیشه ای ریخته شده و به مدت1 ساعت در آونی با دمای 50 درجه سانتی گراد و متعاقب آن به مدت 1 روز در دمای محیط قرار داده می شود. بعد از تبخیر کامل حلال،فیلم پلیمری نازکی تشکیل شده که با غوطه ور سازی قالب درون آب به راحتی از سطح قالب جدا می شود. چگونگی پخش ذرات نانو رس درون پلیمر وفاصله بین لایه های رس توسطXRD بررسی شده است جایی که اثر کوپلیمر اتیلن ونیل استات به عنوان سازگار کننده در افزایش فاصله بین لایه ای به طور کامل مشهود است. خواص مکانیکی فیلم های ساخته شده شامل مدول، ازدیاد طول در نقطه ی پارگی و نیز نقطه ی تسلیم، به منظور بررسی اثر افزایش نانو رس و نیز سازگار کننده به طور کامل بررسی شد. مورفولوژی و کریستالینیته فیلم ها نیز به ترتیب توسط تست هایSEM و DSC مشخص شده است. در نهایت خواص نفوذناپذیری فیلم های ساخته شده مورد بررسی قرار گرفته است